Nabídka prací a služeb

Poradenství

Expertní a znalecké činnosti

Normalizační činnost

Ostatní činnosti


Programy pro palivářské laboratoře - v případě zájmu nás kontaktujte na tekotyle@volny.cz


Mezilaboratorní analýzy vzorků tuhých paliv 2022 - 30. ročník - je pořádán v 4-6/2022 v rozsahu minulých let - Formulář výsledků ke stažení, vzorky budou rozesílány 5/2022

Mezilaboratorní analýzy tuhých biopaliv 2022 - 13. ročník - bude pořádán v 9-12/2022 v rozsahu minulých let

Mezilaboratorní program pro úpravu vzorků uhlí 0 - 3 mm 2022 - 23. ročník bude pořádán v 10-12/2022

Pokud máte zájem o účast nebo zaslání podmínek a formulářů, prosím, napište.


 Činnosti v technické normalizaci

Rozhodnutím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) byl firmě TEKO od r. 2009 udělen statut

Centrum technické normalizace® (CTN) v oboru tuhých paliv.

Členství v Technických normalizačních komisích TNK 138 - Tuhá biopaliva a Tuhá alternativní paliva a TNK 139 - Biomasa pro energetické využití

Jmenování členem Normalizačního výboru ÚNMZ - 2011


     Normy zařazené do plánu TN 


Mezinárodní spolupráce v ISO

Tuhá paliva - číslo TC: 27   - koks, vzorkování, metody analýzy