Nabídka prací a služeb

Poradenství

Expertní a znalecké činnosti

Normalizační činnost

Ostatní činnosti


Programy pro palivářské laboratoře


Mezilaboratorní analýzy vzorků tuhých paliv 2019 - 27. ročník - je pořádán v 4-6/2019 v rozsahu minulých let - Formulář výsledků ke stažení, vzorky rozesílány 3 - 4.5.2019

Mezilaboratorní analýzy tuhých biopaliv 2019 - 10. ročník - bude pořádán v 9-12/2019 v rozsahu minulých let

Mezilaboratorní program pro úpravu vzorků uhlí 0 - 3 mm 2019 - 19. ročník bude pořádán v 10-12/2019


 Činnosti v technické normalizaci

Rozhodnutím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) byl firmě TEKO od r. 2009 udělen statut

Centrum technické normalizace® (CTN) v oboru tuhých paliv.

Členství v Technických normalizačních komisích TNK 138 - Tuhá biopaliva a Tuhá alternativní paliva a TNK 139 - Biomasa pro energetické využití

Jmenování členem Normalizačního výboru ÚNMZ - 2011


Normy zařazené do plánu TN v r. 2018-2019:

Normy zavedené v r. 2018

 

Normy zavedené v r. 2017

 

Normy zavedené v r. 2016      

     Normy zavedené v r. 2015 


Mezinárodní spolupráce v ISO

Tuhá paliva - číslo TC: 27   - koks, vzorkování, metody analýzy